Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη για προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 2K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού προσωπικού (Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, καθώς πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που ...
δεν υπάρχει ζήτηση από τον δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια, ούτε καν ως εποχικό προσωπικό.
Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η Τράπεζα θα προσλάβει 19 νέους υπαλλήλους στις ειδικότητες: ΤΕ Γραφιστών μία θέση, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 θέσεις, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 3 θέσεις, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2 θέσεις, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 θέσεις, ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης μία θέση, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών 2 θέσεις, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) 2 θέσεις και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων 4 θέσεις.
Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 16 υπάλληλοι, στις ειδικότητες: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ΄ Ειδικότητας) μία θέση, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 2 θέσεις, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων 10 θέσεις, ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων μία θέση, ΔΕ Υδραυλικών μία θέση και ΔΕ Ψυκτικών μία θέση.
Οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων (απόφοιτοι ΤΕΙ) θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα και χειρισμό Η/Υ. Οσο για τους τεχνικούς, εκτός του απολυτηρίου Λυκείου θα απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων στην Αμφίπολη (χώρος διεξαγωγής του Φεστ...